مدیر نمایشگاه ایران هلث بر تاثیر متفاوت فناوری اطلاعات در بیست و یکمین دوره این نمایشگاه بر روی ارتباط سازنده مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان حضوری و غیر حضوری  اشاره کرد

مدیر نمایشگاه ایران هلث بر تاثیر متفاوت فناوری اطلاعات در بیست و یکمین دوره این نمایشگاه بر روی ارتباط سازنده مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان حضوری و غیر حضوری  اشاره کرد

هنوز هیچ نظری ثبت نشده

ثبت نظر