اهمیت برپایی نمایشگاه های تخصصی

دکتر شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث بر تاثیر این نمایشگاه بر عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد
مطالعه...