مرحله اول - اطلاعات شرکت یا واحد صنفی

نام کامل واحد صنفی (حقیقی یا حقوقی) به فارسی*
نام کامل واحد صنفی (حقیقی یا حقوقی) به انگلیسی*
برند به فارسی*
برند به انگلیسی*
نوع واحد صنفی
  حقوقی
  حقیقی
کد اقتصادی دوازده رقمی*
شماره ثبت یا جواز*
وبسایت
مدارک ثبت نام در نمایشگاه حداکثر ظرف 48 ساعت به ایمیل شرکت شما ارسال می شود، لذا اگر ایمیل شرکت غیر فعال است نسبت به درج ایمیلی اقدام کنید که امکان دسترسی به آن را دارید.
لطفاً در صورتی که پاسخ ثبت نام در inbox ایمیل نباشد حتماً spam، Bulk و یا junk ایمیل را بررسی کنید
ایمیل شرکت*
تکرار ایمیل شرکت*
کد شهر*
شماره تلفن*
کد فکس*
شماره فکس*
استان*
شهر*
آدرس به فارسی*
آدرس به انگلیسی*
در کدامیک از انجمنهای روبرو عضو هستید؟
آیا در سال های 95 یا 96 در ایران هلث شرکت کرده اید؟
  خیر
  بلی
از میان دو گزینه زیر یکی را انتخاب کنید
  الف. محصول یا خدمات وارداتی ندارم
  ب. محصول یا خدمات وارداتی دارم
عبارت امنیتی

باز نویسی