ارتباط با ما

نام شرکت
نام و نام خانوادگی*
شماره تلفن
به فرمت : 09xxxxxxxxx
پست الکترونیکی*
متن*
عبارت امنیتی

باز نویسی

لطفاً نظرات ، پیشنهادات و یا انتقادات خود را با ما مطرح کنید

تماس با ستاد نمایشگاه:

21914097 _ 22662796 _ 22662869 _ 22662756

 

توجه: آن دسته از افرادی که نیاز به اطلاعات بیشتر

برای مشارکت در نمایشگاه دارند حتماً از طریق تلگرام زیر با واحد پشتیبانی تماس بگیرند 

ارتباط تلگرامی با واحد راهنمای کاربران

پیام های شما در اسرع وقت بررسی خواهند شد